....
Det här är en test för översättningsmodulen
..
This is a test for the translationprogram
....