....OM OSS..About us....

.... Anna-Lena och Dan Engman .. Anna-Lena and Dan Engman ....

.... Anna-Lena och Dan Engman .. Anna-Lena and Dan Engman ....

 

....
Vi på Giraf of Sweden designar och tillverkar smarta problemlösare som värmer och skyddar känsliga delar på kroppen.

Våra produkter är enkla, funktionella plagg som kan förenkla din vardag. Vi strävar efter att göra miljövänliga val. Våra produkter är ateljésydda i Sverige.

Anna-Lena Engman

är grundare till företaget Giraf of Sweden. En skadad nacke blev upptakten till en innovation, Giraf Original, en nackvärmare som hjälpte henne tillbaka till ett aktivt liv i rörelse. 

I dag driver hon företaget tillsammans med sin man, Dan Engman.

Tillsammans brinner de för smarta värmande lösningar ☺

Konceptet bygger på den positiva effekten av en ökad blodcirkulation och vänder sig till människor i alla åldrar. 
..
Giraf of Sweden design and manufacture smart problemsolvers that provide warmth and protection for sensitive bodyparts.

Simple, functional pieces of clothing that aid you in your everyday life and improves your quality of life. We aspire to make environmentally friendly choices, our products are sown by local seamstresses.

Anna-Lena Engman

is the founder of Giraf of Sweden. A hurt neck became the start of an innovation: Giraf Original, a neckwarmer that helped her back into her everyday life.

Today she runs the company together with her husband Dan Engman.

They're both hot for warm, clever solutions ☺

The concept is built on the positive effect of increased blood circulation and helps people of all ages.

....

....Anna-Lena och Anette i designfasen..Anna-Lena and Anette in the design phase....

....Anna-Lena och Anette i designfasen..Anna-Lena and Anette in the design phase....

....KVALITÉ, OMTANKE
OCH DESIGN..Quality, Compassion and design....

....
Giraf of Sweden identifierar sig med orden kvalité, omtanke och design. Från material, väl genomtänkt design, till färdig produkt som kan ge dig ökad livskvalitet. Giraf of Sweden vill ta sitt ansvar för miljön och mänskliga rättigheter.

Vi samarbetar därför bara med företag som delar våra värderingar. Vår merinoull är mulesingfri och vår bomull ekologiskt certifierad. Våra produkter tillverkas i Sverige.

DIALOG

Vi sätter stort värde på att föra en dialog med våra kunder. Dina synpunkter kan ge oss möjlighet att vidareutveckla nya funktionella produkter. Ett specifikt önskemål kan vara fröet till en helt ny produkt. Välkommen att kontakta oss på info@girafofsweden.com eller via vårt kontaktformulär
 

..

Giraf of Sweden identify with the words quality, compassion and design. All the way from material, well thought out design to complete product that provides increased quality of life. Giraf of Sweden takes responsability for environment and human rights.

Therefore we cooperate only with suppliers that share our values. Our merino wool is mulesing-free and our cotton is ecologically certified.
Our products are made in Sweden.

Dialog

We value communication with our customers. Your thoughts can help us further develop new functional products. A specific request could be the start of a whole new product.
Feel free to contact us at info@girafofsweden.com or through our contact page.

....